Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille ja koko liitolle tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi edunvalvontatyöskentelyyn, niin jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Alueellinen toiminta: Mänttä-Vilppulassa toimivan vanhusneuvoston jäseniä ovat Kalevi Kaukola ja Liisi Salonen sekä heidän varajäseninä Ritva Alkula ja Paula Katajamäki.

Senioriliiton liittovaltuuston jäsenenä Tarmo Peltomäki.

Valtakunnallinen toiminta: Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeliittojen etujärjetö Eetu ry:n.